Nghiên Cứu Mới: Dự Luật 47 Sẽ Giúp California Giải Quyết Vấn Đề Nhà Tù Quá Tải

Nghiên Cứu Mới: Dự Luật 47 Sẽ Giúp California Giải Quyết Vấn Đề Nhà Tù Quá Tải

Story tools

A A AResize

Print

 

Read in English

SAN FRANCISCO – Một dự luật trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một sẽ tái phân loại sáu tội trọng không bạo lực thành tội nhẹ, một việc mà các nhà quan sát nói có thể giúp California cuối cùng tuân thủ luật định liên bang để giảm hệ thống nhà tù quá đông đúc của mình.

Theo dự luật 47, người vi phạm tội danh ở mức độ thấp – gian lận chi phiếu, tàng trữ ma túy, giả mạo, cắp vặt, nhận hàng ăn cắp và ăn cắp hàng hóa - sẽ nhận bản án nhẹ hơn nếu như họ không có tiền án nghiêm trọng hay bạo hành trong hồ sơ lý lịch của mình. Sự tái phân loại sẽ áp dụng cho những án về tài sản dưới 950$, và sẽ được áp dụng hồi tố.

Sự thay đổi dự kiến sẽ giảm số tù nhân ở nhà tù tiểu bang và tiền tiết kiệm được của tiểu bang sẽ dùng để điều trị bệnh tâm thần và lạm dụng ma túy, chương trình giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, và những dịch vụ phục vụ nạn nhân.

Dự Luật 47 sẽ đưa California đến gần hơn việc giảm dân số nhà tù của mình hầu đáp ứng thời hạn do tòa án liên bang đề ra, theo một nghiên cứu mới của Dự Án Ngân Sách California.

Ba năm vừa qua, tiểu bang đã cố giải quyết vấn đề nhà tù tiểu bang quá tải bằng cách chuyển những tội phạm không bạo hành – và giải ngân – sang nhà tù quận hạt, một phương cách được gọi là tổ chức lại.

Tuy phương cách này có thành công trong việc giảm dân số nhà tù tiểu bang, nhưng vẫn không đủ
Năm 2011, một hội đồng gồm ba thẩm phán liên bang nhận thấy rằng sự quá tải nghiêm trọng của nhà tù California là lý do chính đã khiến tù nhân không được chăm sóc thỏa đáng về y khoa và sức khỏe tâm thần, điều này đã vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ. Hội đồng đã thiết lập một chuẩn mực dân số nhà tù mà tiểu bang phải tuân thủ trong năm nay, để giảm số tù nhân trong 33 nhà tù của tiểu bang xuống mức 137.5 phần trăm công suất thiết kế. California vẫn chưa đáp ứng được mức này và các thẩm phán đã tăng thời hạn thêm 17 tháng nữa.

Theo phân tích của Dự Án Ngân Sách, nhà tù tiểu bang đã chứa 115.972 người tính đến Tháng Tám. Con số này cần phải giảm thêm 2 phần trăm nữa - khoảng 2.300 người - để tuân thủ nghị quyết của toà án liên bang, và đến Tháng Hai năm 2016 điều này phải được thi hành
Một thành viên cao cấp của UC Berkeley, ông Barry Krisberg, nói rằng Dự Luật 47 sẽ giúp tiểu bang thực hiện được mục đích mà không phải thả những tội phạm bạo hành.

“Thẳng thắn mà nói, cách duy nhất để giảm dân số nhà tù thấp hơn nữa, là phải bắt đầu thả tội phạm có án chung thân ... tội phạm bạo hành,” theo ông Krisberg, người nghiên cứu về vấn đề công lý trẻ vị thành niên tại UC Berkeley’s School of Law.

Văn Phòng Phân Tích Lập Pháp ước lượng Dự Luật 47 có thể tác động đến 40.000 người và tiết kiệm được vài trăm triệu hàng năm.

Theo báo cáo của Dự Án Ngân Sách, dự luật, nếu được thông qua, sẽ giảm dân số quá tải của nhà tù hai cách: Đi tới, số người trong nhóm tội phạm vào nhà tù tiểu bang do tội ác tái phân loại sẽ ít đi, và những người đã bị giam trong nhà tù tiểu bang vì những tội ác đó sẽ được xử lại và gửi qua nhà tù quận hạt.

Một số nhà tù quận hạt đã trải nghiệm vấn đề quá tải do kết quả của việc tổ chức lại. Ông George Gascon, Luật Sư Công Tố Viên San Francisco và là người bảo trợ dự luật nói rằng sự thay đổi này sẽ không làm cho nhà tù quận hạt tồi tệ hơn. Ông nói, án nhẹ cho những người phạm tội được tổ chức lại sẽ làm giảm dân số quá tải tại nhà tù quận hạt.

Và vì tội nhẹ có án tù ngắn hơn tội trọng, ông nói, “thời gian ở trong tù của tội phạm sẽ giảm.”
Nhưng không phải ai bị ảnh hưởng vì Dự Luật 47 cũng sẽ thụ án ở nhà tù quận hạt. Thay vì án tù, người phạm tội nhẹ có thể bị án treo hay được điều trị về ma túy do tòa chỉ định.

“Dự Luật 47 sẽ giúp, chứ không cản trở, các quận hạt làm việc để giảm bớt những căng thẳng trong nhà tù của mình,” bà Lenore Anderson, người điều hành cơ quan Californians for Safety and Justice, nói. Nhóm này có thể thức 501 c4 Safe Vote là một bảo trợ của Dự Luật 47.

Dự luật được hình thành bắt đầu từ ý tưởng tổ chức lại, Mục Sư Ben McBride của cơ quan PICO California giải thích. Vấn đề mà cả hai cùng đề cập, ông nói, là “Cách nào mình có thể làm cho những tội phạm được gần với ngày về nhà, xây dựng lại liên hệ với gia đình?”

“Khi người ta gần với gia đình ... thăm viếng của lãnh đạo tinh thần ... họ tiếp tục kết nối nhiều hơn [và điều này giúp] quá trình phục hồi,” ông McBride nói. “Họ càng xa cái mà PICO gọi là ‘con đường huyết mạch để chữa lành’... họ sẽ càng tồi tệ hơn.”

Phân tích của Dự Án Ngân Sách nhận thấy những thực hành đặt nền tảng từ cộng đồng giúp hạ thấp tỷ lệ phạm tội và tiết kiệm tiền bạc. Thí dụ như, toà án về sức khỏe tâm thần cho phép điều trị bằng vật lý thay vì án tù đối với những tội phạm không bạo hành đã hạ thấp tỷ lệ bị bắt lại tại San Francisco,
Cũng thế, tòa án về ma túy xử cho điều trị ma túy trong thành phố đã giảm tái phạm đến 26 phần trăm.
“Đa số người đồng ý rằng chúng ta có một thử thách vì nhiều tội ác đã gắn liền với nghiện ngập và vấn đề tâm thần, nhưng cộng đồng của chúng ta không có tài nguyên để thực sự giải quyết những vấn đề đó,” bà Anderson nói. “Nhiều những vấn đề đó đã trở nên tồi tệ hơn trong hệ thống tư pháp hình sự.”

Ông Krisberg của UC Berkeley ghi nhận rằng cho đến nay Dự Luật 47 có rất ít chống đối. Những người chống đối, bao gồm tổ chức California Police Chiefs and the California Correctional Officers Organization, đã quyên góp được 43.500$ - ít hơn rất nhiều những người ủng hộ dự luật đã quyên được 3.5 triệu đồng. (http://votersedge.org/california/ballot-measures/2014/november/prop-47/funding#.VCsVHhhGz-m)

Sự ủng hộ của công chúng cũng có vẻ cao. Một cuộc thăm dò Field Poll hồi Tháng Sáu ghi nhận có 57 phần trăm cư dân California ủng hộ dự luật, với 19 phần trăm chưa quyết định.

Bà Anderson nói rằng chống đối yếu kém và ủng hộ mạnh mẽ của Dự Luật 47 nói lên rằng cư dân trong tiểu bang “ngày càng thất vọng vì chi tiêu cho nhà tù.”

“Chúng ta có khả năng để ... giảm thiểu đáng kể vấn đề nhà tù và tội ác trong tiểu bang với dự luật này,” bà nói. “Và tái đầu tư [tiền bạc] vào những việc mà người dân California nghĩ là ưu tiên quan trọng hơn để giữ cho cộng đồng được an toàn.”